Tehy ja SuPer: Uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuntasektorille

31.3.2022

Tehy ja SuPer julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alan työpaikoille ajalle 1.4.2022 klo 6.00 – 15.4.2022 klo 6.00 lukuun ottamatta samaan aikaan lakossa olevia kohteita. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee SOTE-sopimuksen ja KVTES:in piirissä olevia Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteisia jäseniä mukaan lukien työsopimussuhteiset esihenkilöt. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti.

Hoitajaliittojen laillinen työtaistelu on seurausta siitä, että työriidan sovittelussa ei esitetty minkäänlaisia ratkaisun eväitä. Valtakunnansovittelijan eilen hylätty esitys oli heikompitasoinen kuin muille aloille tehdyt ratkaisut tällä liittokierroksella. Palkkaohjelma puuttui kokonaan ja sopimuskorotukset alittivat aiemmin sovittujen sopimusalojen tason. Esitys ei myöskään sisältänyt mitään työoloja parantavaa. Tehyllä ja SuPerilla ei ollut pienintäkään mahdollisuutta hyväksyä näin huonoa ratkaisua.

Tehy ja SuPer odottavat valtiovallalta myönteistä signaalia ja työnantajalta aitoa neuvotteluhalua. 

– Hoitajat kyllä muistavat poliitikkojen kauniit sanat ja konkreettiset aluevaalilupaukset. Nyt päättäjät ovat kokonaan vaienneet tai kiertelevät vastuutaan. Valtiovaltaa kuitenkin tarvitaan, jotta ratkaisu löytyy, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.