YHDYSJÄSENET

Ammattiosastomme on nimennyt yhdysjäseniä eri toimipisteisiin ja osastoille. Yhdysjäsenen puoleen voi kääntyä jäsenyyttä koskevissa asioissa ja häneltä saa tietoa luottamusmiehistä ja muista edunvalvonta-asioita hoitavista. Yhdysjäsen toimii oman osastonsa  ja toimipisteensä Tehyläisten tukihenkilönä jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhdysjäsenen tehtävänä on

  • toivotta uudet työkaverit ja työelämäjaksolla olevat opiskelijat tervetulleeksi Tehyyn
  • opastaa liittymislomakkeen täyttämisessä
  • ohjaa jäsenyystietojen muutoksissa
  • pitää yhdysjäsenkansion ajan tasalla
  • tiedottaa ammattiosaston ja Tehyn toiminnasta ja tapahtumista
  • välittää ammattiosaston hallitukselle tietoa oman toimialueensa tärkeistä asioista